Bart van Well

Deze pagina over Bart van Well zal ik (Dienie Kars) gaandeweg verder uitwerken.

Mijn doel van deze pagina is dat:

Bart van Well schoon schip kan gaan maken met zichzelf en met diegenen die hij (bewust of onbewust) veel pijn heeft aangedaan of schade heeft toegebracht door zijn agressieve gedrag, voortkomend uit frustraties en trauma's.

Dat Bart van Well uiteindelijk gerehabiliteerd kan worden in onze samenleving.

Bart is in de onderstaande video te horen vanaf 15:30 minuut...

Onder de video is de volgende tekst te lezen:


WASHINGTON--The Commission on Security and Cooperation in Europe (U.S. Helsinki Commission) announced the following briefing: Listening to Victims of Child Sex Trafficking Thursday, October 4, 2012 2:00 pm Room 2255 Rayburn House Office Building The sex trafficking and abuse of children is a crime that destroys the lives of the victims as well as the social fabric of society. The traffickers and abusers rely on their ability to frighten a child into silence or the reluctance of adults to listen when children speak. It is imperative that the justice system be ready to listen to allegations and to thoroughly investigate them. The Helsinki Commission, in conjunction with the Victims' Rights Caucus, will hold a briefing on how justice systems can most effectively respond to domestic and international allegations of child trafficking. The briefing will include a current case study in the Netherlands, where a government official has been accused of domestic and international child sex trafficking. Dutch authorities conducted a preliminary investigation, but many have found it grossly unsatisfactory as Dutch authorities interviewed only one of three victims and none of the available witnesses or facilitators of the alleged crime was interviewed. For more on the case study, please view the following video: https://www.youtube.com/watch?v=nmeYiR...​. The following panelists are scheduled to participate: Adèle van der Plas, Attorney for domestic and international child victims of sex trafficking, Bakker Schut & Van der Plas Klaas Langendoen, Private Investigator, Former Chief of the Criminal Intelligence Service, Netherland Survivor of child trafficking in Amsterdam, Netherlands Samantha Vardaman, Senior Director for Shared Hope International ** Panelists may be added** ### The Commission on Security and Cooperation in Europe, also known as the U.S. Helsinki Commission, is an independent agency of the Federal Government charged with monitoring compliance with the Helsinki Accords and advancing comprehensive security through promotion of human rights, democracy, and economic, environmental and military cooperation in 56 countries. The Commission consists of nine members from the U.S. Senate, nine from the House of Representatives, and one member each from the Departments of State, Defense, and Commerce.

Vertaling

WASHINGTON - De Commissie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (Amerikaanse Commissie van Helsinki) kondigde de volgende briefing aan:
Luisteren naar slachtoffers van kinderhandel
Donderdag 4 oktober 2012
2:00
Kamer 2255 Rayburn House Office Building
Sekshandel en misbruik van kinderen is een misdaad die zowel het leven van de slachtoffers als het sociale weefsel van de samenleving vernietigt. De mensenhandelaars en misbruikers vertrouwen op hun vermogen om een ​​kind tot zwijgen te brengen of op de onwil van volwassenen om te luisteren als kinderen praten. Het is absoluut noodzakelijk dat het rechtssysteem bereid is om naar beschuldigingen te luisteren en deze grondig te onderzoeken.
De Commissie van Helsinki zal, in samenwerking met de Victims 'Rights Caucus, een briefing houden over hoe rechtssystemen het meest effectief kunnen reageren op binnenlandse en internationale beschuldigingen van kinderhandel. De briefing zal een actuele casus in Nederland bevatten, waar een overheidsfunctionaris is beschuldigd van binnenlandse en internationale kinderhandel in seks. De Nederlandse autoriteiten voerden een voorlopig onderzoek uit, maar velen vonden het buitengewoon onbevredigend, aangezien de Nederlandse autoriteiten slechts één van de drie slachtoffers interviewden en geen van de beschikbare getuigen of facilitators van het vermeende misdrijf werd geïnterviewd. Bekijk de volgende video voor meer informatie over de casestudy: http: //www.youtube.com/watch? V = nmeYiR ....
De volgende panelleden zijn gepland om deel te nemen:
Adèle van der Plas, Advocaat voor binnenlandse en internationale minderjarige slachtoffers van sekshandel, Bakker Schut & Van der Plas
Klaas Langendoen, privé-detective, voormalig hoofd van de inlichtingendienst, Nederland
Overlevende van kinderhandel in Amsterdam, Nederland
Samantha Vardaman, Senior Director voor Shared Hope International
** Panelleden kunnen worden toegevoegd **###
De Commissie voor veiligheid en samenwerking in Europa, ook bekend als de Amerikaanse Helsinki-commissie, is een onafhankelijk agentschap van de federale regering dat belast is met het toezicht op de naleving van de akkoorden van Helsinki en het bevorderen van alomvattende veiligheid door bevordering van mensenrechten, democratie en economische, ecologische en militaire samenwerking in 56 landen. De Commissie bestaat uit negen leden van de Amerikaanse Senaat, negen van het Huis van Afgevaardigden en één lid van de ministeries van Staat, Defensie en Handel.


Slacht-offer

Uiteindelijk zijn we allemaal slacht-offer van de wereld zoal die nu vorm is gegeven door de machthebbers die satanische rituelen plegen, om mensen op topfuncties te kunnen chanteren.

Jarenlang zijn we geregeerd geworden door afstammelingen van satanische bloedlijnen. Lees het boek van Robin de Ruiter met als titel "De 13 satanische bloedlijnen", dan bent ook U goed op de hoogte.

Bart, bij deze, vergeef ik (Dienie) je hierbij alles wat bij mij negatief over kwam via jou.

Hartelijk dank voor alle goede dingen die jij mij hebt geleerd. Onder andere het durven vloggen en in het openbaar durven spreken. En bedankt voor alle mooie en fijne momenten die we samen hadden op Aruba. We hebben elkaar toen goed leren kennen.

Hierbij spreek ik de wens uit dat Bart van Well een nieuwe start kan gaan maken in zijn toekomstige leven, wanneer er gerechtigheid heeft plaatsgevonden in Nederland en Bart bij zichzelf zijn vicieuze cirkel heeft doorbroken en het Licht gaat zien.

Het is een kwestie van inzicht krijgen in jezelf Bart, het zelf 100% te willen en het ook te doen.

Dit geldt trouwens voor alle meelezers, het is een kwestie van willen en doen!

Bart, ik zal, (wanneer jij daarvoor open staat en eraan toe bent), je de weg wijzen om een humanitair project aan te maken en op te starten, wat ondersteund wordt door GESARA. Zodat jij je eigen wensen kunt gaan vervullen in je leven. Onder andere hereniging met je 3 lieve kinderen en het bedrijf wat je al zo lang voor ogen hebt.

En uiteindelijk te kunnen worden wie je eigenlijk bent:

Een ware Volksheld van Nederland!

Bart, door jouw onderstaande actie ga je vele ogen openen...


Mijn pb bericht aan Bart


(Ik heb Bart een keer een pb bericht toegezonden begin 2020, hij heeft het gelezen...)


❤️ ❤️ ❤️  Weet jij al wie je bent?

Mijn gedachtes hierover:

Laat ik zeggen dat het een groot innerlijk proces is om op zoek te gaan naar wie je echt bent en wat jouw werkelijke intenties zijn als Mens.

Velen weten het wel, wie ze zijn wanneer je in een dieper gesprek met ze gaat. Echter wordt dit vaak belemmerd door de schijnwereld (matrix) waarin we momenteel (nog) leven.

De misleiding en onderdrukking is groot.

De financiele druk is groot om rekeningen te kunnen blijven betalen en soms spelen er grote belangen mee etc. etc. En ja, uiteindelijk zul je zelf wanneer je naar binnen gaat bij jezelf, je eigen leugens (schijnwereld) moeten overwinnen door eerlijk durven te zijn naar jezelf en jezelf te durven projecteren naar de buitenwereld, wat de werkelijke waarheid is.

Dus met de billen bloot durven gaan en je fouten of leugens toe te durven geven.

Pas dan ga je van binnen helen en kun je zijn wie je werkelijk van binnen bent 🙏 ❤️

Zoek jezelf en durf jezelf te zijn zonder een masker te dragen.

Herkenbaar?

Er is een mooi liedje over...


Van Kooten & De Bie

 

Zoek jezelf ❤️3 jaar geleden schreef ik:

De andere kant van de medaille Bart, is de harde waarheid die vaak weer boven komt drijven wanneer je alles weer even relativeert voor jezelf. Sterkte met jezelf ❤️

21 oktober 2018
21 oktober 2018

Iemand schreef bij deze foto:

Heb je die schapen al wakker geschud Bart? Je ziet er weer wat ontspannender uit. 

Iemand anders schreef:

Wat een geweldig mooie foto.... en je ziet er heerlijk ontspannen uit.

Dit bericht stond op 21-12-2021 op de tijdlijn van Bart van Well.

Voormalig kroongetuige Bartje van Well heeft het heel zwaar...

Door de PTSS is Bart van Well op een vervelende manier in aanraking gekomen met de politie. Hij geeft toe dat hij zelf ook fouten heeft gemaakt, maar die zijn ook gemaakt bij de politie. Hij heeft er drie gebroken ribben, een gekneusde enkel, pols en schouder klachten aan over gehouden. Door toedoen van de politie. Lopen doet pijn. Zitten doet pijn. Zelfs liggen doet pijn. Dat betekende in ieder geval zitten voor een tijdje en toen op 13 oktober 2020 kwam Bart vrij onverwacht. Drie weken te vroeg. Er was niets geregeld qua opvang. Er was geen plek waar Bart naar toe kon.

Dus, Bart werd dakloos. Hij heeft weken langs de berm van de tramlijn in het park bij Den Haag Centraal op een pallet doorgebracht onder een zijl. Zijn familie kan er niet meer mee omgaan. Er is te veel gebeurt. Bestolen van al zijn spullen, zonder onderdak en geld op straat. Onderhouden worden door de middenstand in het centrum van Den Haag.Er is geen plaats in de noodopvang. Bart heeft PTSS. Dat betekent dat als hij getriggerd wordt door Overheidszaken, waar hij zich zo bedrogen door voelt, wanneer zijn pedoslachtoffer zijn opspeelt Bart best moeilijk kan zijn.

Er was na zijn gevangenisstraf niks voor Bart georganiseerd. Hij stond op een lijst bij de Kessler Stichting in Den Haag. Hij wil graag geholpen worden. Buiten op straat is een veel te prikkelbare omgeving. Hij loopt op zijn tandvlees en door schaamte vraagt hij geen hulp. Totdat hij dat wel doet en hij wordt opgevangen door een vriend.

Hij wil professionele zorg ontvangen. Behandeling krijgen voor zijn PTSS, maar nu is het verhaal dat hij eerst onderdak moet krijgen. Dat zou gebeuren bij de Kessler Stichting, maar daar staat hij op een wachtlijst. Hij heeft rust nodig. Een rustige plek, zodat hij ook zijn drie dochters kan ontvangen.Hij vraagt niet veel. Bart heeft rust nodig. Hij heeft nog ambitie om iets moois op te bouwen. Net als vroeger. Daar maakt hij plannen voor. Ook voor zijn rechtszaken. Zijn financiën. Zijn toekomst. Zijn strijd tegen pedo's. Zijn daders. De misbruikers, de verkrachters, de moordenaars. Het is zo ziek en het speelt allemaal in zijn hoofd. Dit mag niet de doofpot in. Bart voelt zich maar mondjesmaat begrepen en vindt dat de hulpverlening tekort schiet.De laatste dagen bracht hij door bij een vriend in Den Haag omdat het er naar uit zag dat er een kamer vrij zou komen bij de Kessler Stichting. Toen werd hij op woensdag 16 december jongstleden weer opgepakt door de politie. Er stond nog wat open wat uitgezeten moest worden. Is dit toeval?

Hij was net vrij. Waarom moet hij opeens weer zitten. In ieder geval zit Bart nu ten einde raad in Alphen in de gevangenis tot 6 januari 2021. Geen kerst met dochters en geen oud & nieuw met dierbare. Het voelt als een voor opgezet plan van justitie. Om hem nog maar een hak te zetten. Het waren de laatste loodjes die het zwaarst wegen had de medewerker van de Kessler gezegd.

In plaats van een fijne kamer en een behandeling - een traject vooruit. Want dat is wat Bart wil.

Voor zichzelf en voor zijn kinderen. In plaats daarvan drie weken brommen. De hele dag voor 22 uur op een cel vanwege Corona. Bart heeft het heel zwaar. Ook dat is het leven van een voormalig kroongetuige.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mr. Matijs A. Nijland - matijs@nijlandtax.com 06 212 95460

Bron ► https://dekvsw.blogspot.com/2020/12/voormalig-kroongetuige-bartje-van-well.html

Wilt U reageren op deze info?


Stuur Uw reactie dan naar info@freedom-for-all.com